Letters met leesdas:

Tak (a) Duif (f) Koek (k) Pen (p) Hut (u) Zeep (z)
Buik (b) Geit (g) Bijl (l) (q) Vis (v) Reus (eu)
(c) Huis (h) Maan (m) Roos (r) Weg (w) IJs (ij)
Doos (d) (i) Neus (n) Sok (s) (x) Poes (oe)
(e) Jas (j) Bos (o) (t) (y) Oog (oo)

 

Letters met Zoem:

p - aa - r - e - v

n - t - ee - b - oo

d - oe - z - ij - h

w - o - a - u - j

eu - ie - l - ou - uu

g - au - ui - f - ei

Speciale klanken:

Ei (ei) Riem (ie) Hout (ou) Vuur (uu) Pauw (au) Uil (ui) Ring (ng)

 

Afleveringen Leesdas Lettervos Boekentas:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36