Letters:

Tak (a) Duif (f) Koek (k) Pen (p) Hut (u) Zeep (z)
Buik (b) Geit (g) Bijl (l) (q) Vis (v) Reus (eu)
(c) Huis (h) Maan (m) Roos (r) Weg (w) IJs (ij)
Doos (d) (i) Neus (n) Sok (s) (x) Poes (oe)
(e) Jas (j) Bos (o) (t) (y) Oog (oo)

Speciale klanken:

Ei (ei) Riem (ie) Hout (ou) Vuur (uu) Pauw (au) Uil (ui) Ring (ng)

 

Afleveringen Leesdas Lettervos Boekentas:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36